Utstyr

Cat-D6-XE

BulldoSere

Vi har 2 bulldosere fra Caterpillar

hjullaster2

HJULLASTERE

Vi har hjullastere fra Volvo

Left-Front view

HJULMASKINER

Vi har 2 hjulmaskiner fra Volvo

CAT-330-XE

GRAVEMASKINER

Vi har 4 gravemaskiner i størrelsene 8, 25, 30 og 38-tonner.

div-utstyr

TiLLEGGSUTSTYR HJULMASKINER

Hydraulisk hammer
Asfaltfres/ betongfres
Betongsaks
Tømmerklo
Div. skuffer

kompressor

DIVERSE UTSTYR

Slepevals – 8 tonns
Kompressorer
Myrplatter
Trekvern
Kompaktlaster

HAR DU ET PROSJEKT DU VIL REALISERE?
TA KONTAKT, VI KAN HJELPE MED ET GODT FUNDAMENT FOR PROSJEKTET DITT!